Animaties Ons Water

Leefstijlen klimaatadaptatie en waterbeheer
Burgers staan zeer verschillend tegenover klimaatverandering en waterbeheer. De één staat te springen om zelf een bijdrage te leveren. De andere vindt het allemaal pure bangmakerij. In samenwerking met de partners van ‘Ons Water’ heeft SAMR Marktvinders daarom zes leefstijlen ín kaart gebracht. Deze leefstijlen laten zien hoe mensen zich tot klimaatverandering en waterbeheer verhouden. En hoe zij daarin verschillen. Wij mochten van de verschillende leefstijlen en het platform de Ons Water Leefstijlvinder verschillende animaties maken. Gemaakt in samenwerking met Ons Water en SAMR.

Introductie

De Ver-Van-Mijn-Bed-Show

De Onwetende Sceptici

De Geëngageerde Hedonisten

De Welwillende Afwachtenden

De Actief Betrokkenen

De Calculerende Sceptici